Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Aktualizacja harmonogramu rekrutacji w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Budynek SGMK w Warszawie

Drodzy Kandydaci na studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej SGMK,  chcielibyśmy poinformować, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rekrutacją na studia doktoranckie w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia w Warszawie i dalszą pracą Komisji Rekrutacyjnej, harmonogram rekrutacji został dostosowany.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 13 października 2023 r., Komisja rekrutacyjna wprowadziła zmiany w harmonogramie dotyczące:

•  ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – do dnia 27 października 2023 r., dotyczy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie;

• wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – do dnia 27 października 2023 r., dotyczy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie;

•  złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 – 25-30 października 2023 r.;

•  ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej – 31 października 2023 r.

Scroll to Top
Skip to content