Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Konferencja Narodowego Banku Polskiego, SGMK i Akademii Kopernikańskiej

Prezes NBP podczas konferencji poświęconej UE

 

9 października 2023 r. Narodowy Bank Polski zorganizował we współpracy ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika i Akademią Kopernikańską konferencję naukową pt. „Unia Europejska w świetle propozycji zmiany Traktatów. Konsekwencje prawne i gospodarcze dla Polski”.

Przedmiotem analizy i dyskusji był Raport o Zmianie Traktatów UE” zawierający propozycje 267 zmian w obu Traktatach – o Unii Europejskiej i o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W trakcie wydarzenia gościliśmy w SGMK wielu wybitnych naukowców w tym prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP.

Konferencja odbyła się w historycznym budynku Państwowego Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 w Warszawie.

Program konferencji

Sesja nr 1: Unijne superpaństwo czy wspólnota suwerennych państw.
Prowadzący: Dr Jacek Saryusz-Wolski
Uczestnicy:

 • Prof. Genowefa Grabowska
 • Prof. Tomasz Grzegorz Grosse
 • Wiceminister Sebastian Kaleta
 • Prof. Dariusz Lipiński
 • Dr Patryk Jaki

Sesja nr 2: Bankowość centralna, a zmiany traktatów EU. Konsekwencje prawne i gospodarcze dla Polski.
Prowadzący: Prof. Grzegorz Górski
Uczestnicy:

 • Prof. Rafał Sura, członek Zarządu NBP
 • Paweł Szałamacha, członek Zarządu NBP
 • Prof. Ireneusz Dąbrowski, członek RPP

Wystąpienie: Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Wystąpienia prelegentów:

 • Prof. Tomasz Grzegorz Grosse (Uniwersytet Warszawski)
  Metoda niemiecka walki z kryzysem w UE na przykładzie pandemii Covid-19.
  (The German method of fighting the crisis in the EU on the example of the Covid-19 pandemic).
 • Prof. Grzegorz Górski (Akademia Jagiellońska)
  Federacja Europejska – Europa „dwóch prędkości” czy Europa podwójnych standardów?
 • Prof. Artur Kotowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Zaginiony multicentryzm prawa europejskiego.
 • Dr Marius Ostrowski (European University Florence)
  Resolving the impasse: Towards a new European Treaty.
 • Prof. Fabrizio Giulimondi (Universita La Sapienza, Roma)
  Contributions and funding sub condicione „conditionality”; abuse of the „Rue of law” infringement
  of the principle of subsidiarity; violation of national sovereignty; interference with the legal systems
  of EU Member States; conflict with the „identities constitutional”.
 • Prof. Alejandro Torres Gutierez (Universidad Publica de Navarra)
  Implementation of the Rule of Law in Spain: Challenges, Mistakes and Opportunities.
 • Prof. Emőd Veress (University of Miskolc)
  Reform of the Romanian Judiciary, in the light of the EU CVM mechanism.
 • Prof. Kazimierz Dadak (Hollins University, Virginia)
  Euro jako czynnik dezitegrujący.
 • Dr György Marinkás (University of Miskolc)
  Some remarks on the „Half-Built House” from a Hungarian perspective with special regard to the ECB’s
  crisis management measures (and their conformity with the principle of conferral).
 • Prof. Janoś Szilágyi (University of Miskolc)
  Key land law issues of Hungary in the light of EU law: Protecting local farmers
  and classic rural communities in a globalising Europe.
 • Prof. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński)
  Suwerenność państwa w zakresie zasobów naturalnych oraz niemożność
  przekazywania organizacjom międzynarodowym własnych kompetencji
  w zakresie zarządzania lasami. Propozycje konstytucyjne, prawodawcze
  i polityczne dla Polski.

Scroll to Top
Skip to content