Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Uroczysta inauguracja Izby Nauk Prawnych w Lublinie

Budynek SGMK w Lublinie

13 września 2023 r. w Lublinie została otwarta Izba Nauk Prawnych Akademii Kopernikańskiej. Jednocześnie zainaugurowało działalność Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika – jako część tego wielkiego pomnika międzynarodowego na 550. rocznicę urodziny Mikołaja Kopernika – jest po to, aby być elitarną międzynarodową szkołą doktorską, która będzie prowadziła badania przy pomocy tych, którzy będą w tej szkole wzrastać, którzy będą robić swoje doktoraty – mówił w trakcie wydarzenia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN podkreślał, że nowo powstałe Kolegium Nauk Prawnych będzie przestrzenią refleksji prawników z całego kontynentu oraz miejscem kształcenia nowych elit prawniczych. Zadaniem placówki będzie również wspieranie umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz dyskusja akademicka na europejskim poziomie.

Dziekanem Kolegium Nauk Prawnych został prof. Fabrizio Giulimondi.


Fabrizio Giulimondi – profesor, Dziekan Nauk Prawnych w Lublinie. 

Od kilkudziesięciu lat związany z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Uniwersytetem „Gabriele d’Annunzio” w Chieti–Pescara. Specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego. Jest członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych. Zaangażowany w działalność instytucji prywatnych i publicznych. Członek Komitetu Naukowego ForoEuropa.

Autor ponad 100 publikacji naukowych.

 

Scroll to Top
Skip to content