Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Zasady Rekrutacji Szkoły Doktorskiej SGMK – aktualizacja

zdjęcie wizytówka SGMK

Drodzy Kandydaci na studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej SGMK, mamy ważną informację dotyczącą rekrutacji na nadchodzący rok akademicki.

Zaktualizowaliśmy § 9 w Zarządzeniu ws. zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGMK. Oto najważniejsze zmiany dotyczące dat:

  • Termin przesłania wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej został zmieniony na 5-6 października 2023 r.
  • Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 7-12 października 2023 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne są zaplanowane na 9-12 października 2023 r.
  • Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów nastąpi 13 października 2023 r.
  • Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów zaplanowane jest na 14 października 2023 r.
  • Złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, będzie możliwe w dniach 16-19 października 2023 r.
  • Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi 20 października 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem zarządzenia.

Zarządzenie ws zasad rekrutacji Szkoły Doktorskiej SGMK

Scroll to Top
Skip to content