Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego SGMK – relacja

W dniu 9 listopada 2023 r. w budynku dawnego Państwowego Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 w Warszawie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika.

Wydarzenie rozpoczęło się od dumnego odśpiewania Hymnu Polski przez wszystkich zgromadzonych. Następnie nastąpiło przywitanie wszystkich Gości – reprezentantów władz państwowych i regionalnych/samorządowych; przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej i wykładowców SGMK oraz doktorantów i studentów MBA.

Po przywitaniu zebranych nastąpiło odczytanie listów okolicznościowych/gratulacyjnych, w tym od p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Kolejnym ważnym punktem programu były wystąpienia. Przemówienie inauguracyjne wygłosił dr Piotr Turek – Rektor SGMK. Następnie głos zabrali:
p. Barbara Fedyszak-Radziejowska – Doradca Prezydenta RP;
p. Przemysław Czarnek – Minister edukacji i nauki;
Her Excellency Ambasador Sharon S.N. Wu, Taipei Representative Office in Poland.

Punktem kulminacyjnym inauguracji roku akademickiego była uroczysta immatrykulacja studentów, której dokonał Rektor SGMK.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie przedstawiciela doktorantów.

Na zakończenie uroczystości chór wykonał Gaudeamus Igitur.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu dla Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Scroll to Top
Skip to content