Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Za nami pierwszy grudniowy zjazd na studiach MBA

zajęcia MBA w siedzibie SGMK

W dniach 2-3 grudnia 2023 r. odbył się kolejny ciekawy zjazd na studiach MBA. Podczas dwóch kolejnych dni zajęć studenci wzięli udział w wykładach zatytułowanych:
– „Aspekty sztucznej inteligencji w bankowości” – ekspert: Sebastian Ferdyn
– „Obieg pieniądza w gospodarce” – ekspert: mec. Grzegorz Pastuszko
– „Constitutional reform vescovi” – ekspert: prof. Fabrizio Giulimondi
– „Podstawy ekonomii monetarnej” – ekspert: dr Michał Gradzewicz

Kolejne zajęcia w ramach kursu MBA „Bankowość i system finansowy” odbędą się już 9-10 grudnia.

Sylwetki ekspertów:

Prof. Fabrizio Giulimondi – Dziekan Kolegiumu Nauk Prawnych w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie. Jest członkiem Komitetu Naukowego ForoEuropa oraz profesorem na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. Związany także z Uniwersytetem „Gabriele D’Annunzio” w Chieti-Pescara. Specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego. Jest członkiem międzynarodowych zespołów badawczych. Zaangażowany w działalność instytucji prywatnych i publicznych, autor ponad 150 publikacji naukowych.

Dr Michał Gradzewicz – doradca ekonomiczny kierujący zespołem w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim.  Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego badania koncentrują się głównie na efektywności procesów produkcyjnych, wahaniach koniunkturalnych, rynku pracy oraz różnych zagadnieniach makroekonomicznych i ekonometrycznych. Jest autorem szeregu publikacji w recenzowanych zagranicznych i krajowych czasopismach.

Mec. Grzegorz Pastuszko – doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym rozdziałów w dwóch podręcznikach akademickich oraz współautorem komentarza do ustawy o Trybunale Stanu. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego i ustrojowego, w tym porównawczego.

Sebastian Ferdyn – Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Narodowym Banku Polskim. Ekspert zarządzania w obszarze teleinformatyki, absolwent wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu i absolwent wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Pracował dla krajowych i zagranicznych operatorów telefonii komórkowej. Pasjonat bezpieczeństwa teleinformatycznego i nowoczesnych technologii.

 

Scroll to Top
Skip to content