Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

551. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

19 lutego 2024 r. przypada 551. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – astronoma, ekonomisty, matematyka, lekarza, prawnika, duchownego, twórcy teorii heliocentrycznej. W dniu urodzin wybitnego uczonego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. 

Mikołaj Kopernik przeszedł do historii jako twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii heliocentrycznej. W swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, które zburzyły ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową, zwaną przewrotem kopernikańskim.

Przyszły astronom urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Po śmierci ojca opiekę nad Mikołajem przejął brat matki, Łukasz Watzenrode, przyszły biskup warmiński. Z inicjatywy wuja podjął studia z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Bolonii oraz studia medyczne w Padwie, połączone z uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze. Wcześniej studiował nauki matematyczno-przyrodnicze w Akademii Krakowskiej. Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 r.

19 lutego 2024 roku, z okazji 551. urodzin kan. Mikołaja Kopernika w Katedrze Archidiecezji Warmińskiej została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa dra Janusza Ostrowskiego. Homilię wygłosił kan. Zdzisław Kunicki a po Eucharystii złożono kwiaty na grobie Astronoma.

2023 Rok Mikołaja Kopernika

Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci polskiego astronoma.

W uchwale Senatu RP ustanawiającej z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin, rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika senatorowie podkreślili patriotyzm Mikołaja Kopernika: „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.” 

W 2023 roku w rezultacie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwalenia ustawy przez Parlament RP oraz ze wsparciem Rządu RP w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika powołano do życia Akademię Kopernikańską, której zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego mającego być żywym pomnikiem wdzięczności i uznania dla dorobku i zasług najwybitniejszego polskiego uczonego – Mikołaja Kopernika.

Narodowy Program Kopernikański zakłada podjęcie działań, których celem ma być znaczące wzmocnienie polskiej nauki, polskiej kadry akademickiej i zwiększenie jej konkurencyjności. Zadania te mają być realizowane przede wszystkim przez rozwój współpracy międzynarodowej m.in. poprzez włączanie zagranicznych badaczy we współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, organizację debat i promocję polskich osiągnięć naukowych za granicą, wspieranie przy pomocy grantów zarówno dla wybitnych uczonych i ich zespołów badawczych jak i dla młodych rokujących uczonych.

Akademia Kopernikańska to międzynarodowa korporacja naukowa usytuowana w systemie polskiej nauki składająca się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. Oparta jest ona na pięciu filarach odpowiadających obszarom głównych zainteresowań naukowych Mikołaja Kopernika, a które stały się podstawą organizacji Izb; są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to publiczna uczelnia, którą wyróżnia międzynarodowy charakter, interdyscyplinarność i wysoka jakość nauczania. Jej celem jest wykształcenie liderów przyszłości, gotowych stawić czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej, od sztucznej inteligencji po biotechnologię. Nowoczesny program kształcenia w uczelni jest przygotowany i prowadzony przez światowej klasy ekspertów z takich instytucji jak Princeton, Oxford, Harvard czy NASA, wśród których znajdują się laureaci Nagrody Nobla oraz prezesi czołowych banków centralnych na świecie.

 

Scroll to Top
Skip to content