Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Biblioteka cyfrowa

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnego systemu Academica, który pozwala na szybki dostęp do niemal każdej publikacji (3 769 076), którą w swoich zasobach posiada Biblioteka Narodowa. System Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Przeglądanie zasobów systemu jest możliwe z dowolnego komputera i bez konieczności posiadania konta, jednak dostęp do pełnego tekstu publikacji otrzymujemy wyłącznie na terminalach dostępnych w Sali Komputerowej SGMK. Do korzystania z tych zasobów wymagane jest zarejestrowanie oraz zalogowanie się. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu oraz hasła. Korzystanie z publikacji możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlenia jej treści na ekranie terminala oraz kopiowania do udostępnionego przez system notatnika cytatów, nie przekraczających 3600 znaków.

W ramach licencji krajowej EBSCO oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 16 obszernych naukowych baz danych oraz EBSCO Open Dissertations™ – międzynarodowa baza prac dyplomowych i dysertacji.

Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie.

 BAZY PEŁNOTEKSTOWE

Academic Search™ Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza magazyny i czasopisma w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

  • 9,795 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 9,082 aktywne pełnotekstowe recenzowane czasopisma i magazyny, niedostępne w modelu Open Access
  • 7,027 aktywne pełnotekstowe recenzowane czasopisma i magazyny, niedostępnych w modelu Open Access, bez embargo
  • 5,533 aktywne pełnotekstowe czasopisma i magazyny, niedostępne w modelu Open Access indeksowanych w Web of Science lub Scopus

Ponadto Academic Search Ultimate zawiera kolekcję ponad 75 000 materiałów wideo Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię. Academic Search Ultimate zawiera zasoby „Ahead of Print” dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.

Business Source® Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Ponad 2 300 aktywnych pełnotekstowych magazynów i czasopism w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

  • 3,512 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 2,410 aktywne pełnotekstowe recenzowane czasopisma i magazyny, niedostępne w modelu Open Access
  • 1,759 aktywnych pełnotekstowych recenzowanych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access, bez embargo
  • 1,171 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access indeksowanych w Web of Science lub Scopus

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera czasopisma pełnotekstowe, w tym czasopisma recenzowane naukowo oraz abstrakty i cytowania czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Health Source: Consumer Edition – zawiera pełne teksty czasopism, monografii i broszur oraz raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera czasopisma pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera pełnotekstowe monografie i publikacje encyklopedyczne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News. Wraz z Master File Premier do Pakietu Podstawowego dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription.

Newspaper Source – baza pełnotekstowa oferująca dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

MEDLINE – to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

ERIC (Education Resources Information Center) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly.

GreenFILE – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty, jak również pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera indeksy i abstrakty kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.

Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

European Views of the Americas (1493-1750) – to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Broszura dla użytkowników: POBIERZ

Serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej, skierowany do studentów, pracowników naukowych i pracowników sektora finansowego, samorządowców oraz przedsiębiorców. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika posiada dostęp do elektronicznej wersji „Miesięcznika Finansowego BANK”, dostęp ze stanowisk komputerowych Uczelni.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Bazy elektroniczne

To jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość.

Serwis internetowy założony w 2007 r., którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich bibliotek oraz instytucji nauki i kultury

Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.

To serwis, który udostępnia w internecie opisy i skany materiałów archiwalnych zdigitalizowanych w polskich archiwach.

Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Są w nim udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Katalog centralny części polskich bibliotek naukowych i akademickich. Uruchomiony w 2002 r. Znajdują się w nim opisy różnego typu publikacji: książek, czasopism, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, dokumentów kartograficznych, ikonograficznych czy dokumentów życia społecznego. Wersje elektroniczne publikacji są zaznaczone w opisach.

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Publikuje cenne materiały ze względu na ich wkład w światowe dziedzictwo kulturowe.

Repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi.

To portal, który powstał z myślą o otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Portal oferuje przystępne i kompetentne wprowadzenie w podstawowe kwestie związane z otwartą nauką, aktualne informacje o dobrych praktykach, narzędziach i wydarzeniach, a także bazę wiedzy https://otwartanauka.pl/baza-wiedzy z publikacjami na temat otwartych modeli komunikacji naukowej.

To portal porozumienia organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.

Scroll to Top
Skip to content