Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zapewnia studentom, doktorantom i absolwentom bezpośredni dostęp do wiedzy oferowanej przez naukowców i specjalistów z najlepszych ośrodków naukowych na świecie. W tym celu realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy cykl wykładów specjalnych „SGMK – Uniwersytet Przyszłości”. Inicjatywa Uniwersytetu Przyszłości stanowi integralną cześć programu nauczania studiów SGMK (pierwszego i drugiego stopnia, a także szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych).

SGMK – Uniwersytet Przyszłości to inicjatywa w obszarze jakości kształcenia, która ma na celu zapewnienie studentom w Polsce bezpośredniego dostępu do wiedzy wybitnych naukowców i specjalistów z całego świata, bez konieczności wyjeżdżania za granicę. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w ramach „Uniwersytetu Przyszłości” umożliwia studentom udział w wykładach i organizuje zajęcia i warsztaty z naukowcami m. in. z Uniwersytetu Harvarda, Cambridge, Oxford, czy M.I.T., w tym wielu laureatów Nagrody Nobla, czy specjalistów i ekspertów światowych ośrodków naukowych, badawczych i doradczych.

Dotychczas wykłady specjalne dla studentów i doktorantów SGMK poprowadzili:

dr Michael L. Brodie (Uniwersytet Harvarda i M.I.T.)
prof. William E. Moerner (laureat Nagrody Nobla, Uniwersytet Stanforda)
Gerd Leonhard (futurolog, jeden z najlepszych mówców świata)
prof. Joachim Frank (laureat Nagrody Nobla, Uniwersytet Columbia)
prof. John Tasioulas (Uniwersytet Oksfordzki)
dr. Ousmène Jacques Mandeng (ekspert Accenture i Harvard Review)
Jonathan Brill (futurolog)
prof. Mark Coeckelbergh (Uniwersytet Wiedeński)
prof. Peter C. Bishop (Uniwersytet w Houston)
Thomas Frey (futurolog, w rankingu Google najlepszy futurolog na świecie)
Scroll to Top
Skip to content