Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Biblioteka cyfrowa

To jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość.

Serwis internetowy założony w 2007 r., którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich bibliotek oraz instytucji nauki i kultury

Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.

To serwis, który udostępnia w internecie opisy i skany materiałów archiwalnych zdigitalizowanych w polskich archiwach.

Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Są w nim udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Katalog centralny części polskich bibliotek naukowych i akademickich. Uruchomiony w 2002 r. Znajdują się w nim opisy różnego typu publikacji: książek, czasopism, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, dokumentów kartograficznych, ikonograficznych czy dokumentów życia społecznego. Wersje elektroniczne publikacji są zaznaczone w opisach.

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Publikuje cenne materiały ze względu na ich wkład w światowe dziedzictwo kulturowe.

Repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi.

To portal, który powstał z myślą o otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Portal oferuje przystępne i kompetentne wprowadzenie w podstawowe kwestie związane z otwartą nauką, aktualne informacje o dobrych praktykach, narzędziach i wydarzeniach, a także bazę wiedzy https://otwartanauka.pl/baza-wiedzy z publikacjami na temat otwartych modeli komunikacji naukowej.

To portal porozumienia organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza do korzystania z bezpłatnego systemu Academica, który pozwala na szybki dostęp do niemal każdej publikacji (3 769 076), którą w swoich zasobach posiada Biblioteka Narodowa. System Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Przeglądanie zasobów systemu jest możliwe z dowolnego komputera i bez konieczności posiadania konta, jednak dostęp do pełnego tekstu publikacji otrzymujemy wyłącznie na terminalach dostępnych w Sali Komputerowej SGMK. Do korzystania z tych zasobów wymagane jest zarejestrowanie oraz zalogowanie się. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu oraz hasła. Korzystanie z publikacji możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlenia jej treści na ekranie terminala oraz kopiowania do udostępnionego przez system notatnika cytatów, nie przekraczających 3600 znaków.

W ramach licencji krajowej EBSCO oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 16 obszernych naukowych baz danych oraz EBSCO Open Dissertations™ – międzynarodowa baza prac dyplomowych i dysertacji. Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie.

Serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej, skierowany do studentów, pracowników naukowych i pracowników sektora finansowego, samorządowców oraz przedsiębiorców. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika posiada dostęp do elektronicznej wersji „Miesięcznika Finansowego BANK”, dostęp ze stanowisk komputerowych Uczelni.

Scroll to Top
Skip to content