Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

O SGMK

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, którą wyróżnia międzynarodowy charakter, interdyscyplinarność i najwyższa jakość nauczania. Radą Naukową SGMK jest Prezydium Akademii Kopernikańskiej, której członkami i wykładowcami są m.in. laureaci Nagrody Nobla oraz prezesi czołowych banków centralnych na świecie. Celem Szkoły jest wykształcenie liderów przyszłości, gotowych stawić czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej, od sztucznej inteligencji po biotechnologię. SGMK jest jedynym w Polsce publicznym centrum edukacji, gdzie nowoczesny program naukowy zostaje wprowadzony przez światowej klasy ekspertów.

logo SGMK

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika:

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK) jest uczelnią publiczną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459).  Prezydium Akademii Kopernikańskiej jest Radą Naukową SGMK, a wsparcia Uczelni udziela również Narodowy Bank Polski, który zapewnia stałe zaplecze mentorskie i merytoryczne, a przy tym trzy Kolegia SGMK (Kraków, Olsztyn i Lublin) znajdują się w siedzibach oddziałów okręgowych NBP.

Utworzenie SGMK nawiązuje do bogactwa osiągnięć najwybitniejszego polskiego uczonego – Mikołaja Kopernika, którego 550. rocznicę urodzin obchodziliśmy 19 lutego 2023 r. Z tego powodu Świętem Szkoły jest dzień 19 lutego, w którym przypadają kolejne rocznice urodzin Patrona Szkoły.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z siedzibą w Warszawie integruje działalność Kolegiów działających w pięciu miastach: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

SGMK jest miejscem edukacji innym niż wszystkie w Polsce. Jest owocem idei, dyskusji i działania międzynarodowego środowiska akademickiego z renomowanych międzynarodowych instytucji naukowych. Dzięki niepowtarzalnemu know-how ekspertów – naukowców i praktyków współpracujących z Uczelnią możemy promować idee kopernikańskie na świecie, korzystając z najnowszych zasobów i zdobyczy nauki.

WIZJA 

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie liderem międzynarodowej edukacji interdyscyplinarnej nastawionej na jakość i praktyczne wykorzystanie wiedzy w dobie rewolucji cyfrowej, który będzie kształcić ekspertów przyszłości w dyscyplinach, którym podwaliny dał dorobek naukowy wybitnego Polaka – Mikołaja Kopernika

MISJA

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to interdyscyplinarna, otwarta na przyszłość i najwyższą jakość działania Uczelnia międzynarodowa, z silnymi korzeniami polskiego dorobku naukowego i kulturowego. 

Więcej o Radzie Naukowej SGMK

Więcej o Mikołaju Koperniku

Scroll to Top
Skip to content