Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Aktualizacja harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGMK

Drodzy Kandydaci do Szkoły Doktorskiej SGMK informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rekrutacją na studia doktoranckie, harmonogram rekrutacji został dostosowany.

Zaktualizowaliśmy § 9 w Zarządzeniu ws. zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGMK. Oto najważniejsze zmiany dotyczące terminów:

  • Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów nastąpi 23 października 2023 r.
  • Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów zaplanowane jest na 24 października 2023 r.
  • Złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, będzie możliwe w dniach 25-27 października 2023 r.
  • Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi 30 października 2023 r.
Scroll to Top
Skip to content