Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Zostały 4 dni na zgłoszenie! Konkurs Dom Kopernika

Zapraszamy wszystkich ambitnych młodych ludzi, maturzystów, studentów i młodych naukowców do wzięcia udziału w Konkursie „Dom Kopernika”!
Zostały 4 dni na zgłoszenie pracy konkursowej i szansę na wygraną.

Co można wygrać? 

  • studia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK): dla maturzystów – studia I stopnia, dla studentów – studia II stopnia, dla absolwentów – studia MBA w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK.
  • udział osobisty w międzynarodowym Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 z udziałem światowej sławy futurologów, wybitnych naukowców, w tym noblistów, specjalistów w zakresie przyszłości edukacji, ekonomii i bankowości, oraz technologii, w tym sztucznej inteligencji a znajdują się wśród nich takie nazwiska jak: Gerd Leonhard, Thomas Frey, Jonathan Brill, Gary A. Bolles, prof. Nick Bostrom, Dr Michael L. Brodie, prof. Mark Coeckelbergh i wiele innych.

Jakie są oczekiwania?

Do 29 lutego 2024 r. – należy wysłać zgłoszenie i pracę konkursową pt. “Mikołaj Kopernik – Futurist of The Year” (artykuł naukowy – maks. 5 stron A4) za pośrednictwem kwestionariusza rejestracyjnego na stronie www.domkopernika.pl/konkurs lub poprzez e-mail: konkurs@domkopernika.pl

Praca stanowi nominację Mikołaja Kopernika do nagrody Futurist of The Year 2024 i zawiera unikalną perspektywę autora o Mikołaju Koperniku w kontekście przyszłości technologii, ekonomii i edukacji. 

Do kogo skierowany jest konkurs?

  • osób zainteresowanych udziałem w kongresie naukowym Futurist Of The Year 2024 (www.futuristoftheyear.com),
  • osób zainteresowanych udziałem w kongres Futurist Of The Year 2024 i udziałem w trzydniowych zajęciach i finałach konkursu Dom Kopernika w Warszawie, jednocześnie niezainteresowanych studiami na SGMK,
  • maturzystów w 2024 roku zainteresowanych studiami I stopnia –  przewidziano trzy miejsca na studiach pierwszego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK (pod warunkiem zdania przez laureata matury w 2024 roku),
  • studentów zainteresowanych studiami II stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach drugiego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK,
  • absolwentów studiów zainteresowanych studiami MBA– przewidziano trzy miejsca na studiach MBA (Bankowość i System Finansowy. Edycja II) w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Harmonogram konkursu Dom Kopernika:

Przyjmowanie zgłoszeń (I Etap): od 1 do 29 lutego 2024 r. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 10 marca 2024 r. (red. SGMK – 28 lutego 2024 r.)
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu: do 20.03.2024 r.
Przyznanie wyróżnień w postaci kart wstępu na kongres: do 20.03.2024 r.
Kongres Futurist Of The Year 2024: 9-11 kwietnia 2024 r.
Szkolenia, warsztaty i przygotowania z finalistami: 9 kwietnia 2024 r.
Etap II konkursu: 10 kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie laureatów: 11 kwietnia 2024 r. podczas ostatniego dnia kongresu Futurist of the Year 2024.
Zakończenie konkursu: 11 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom! Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych strumieni Projektu „Dom Kopernika”: Strat-up oraz Wydawnictwa.

Regulamin Konkursu „Dom Kopernika”:
Regulamin

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: konkurs@domkopernika.pl.

 

Konkurs „Dom Kopernika” – zorganizowany został w ramach Projektu DOM KOPERNIKA, który stanowi obecnie trzy strumienie wsparcia (Konkurs, Start-Up, Wydawnictwa), skierowane do ambitnych młodych ludzi, realizowane w celu wspierania ich w rozwoju pasji związanych z technologią, ekonomią i przyszłością edukacji.

Projekt DOM KOPERNIKA jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP przez Akademię Kopernikańską we współpracy z SGMK i innymi partnerami.

 

Scroll to Top
Skip to content