Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

prof. Mark Coeckelbergh prelegentem na Kongresie Futurist of The Year 2024

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że kolejnym prelegentem Kongresu naukowego Futurist of The Year 2024, jest prof. Mark Coeckelbergh – naukowiec, wybitny specjalista i ekspert w dziedzinie etyki sztucznej inteligencji, robotyki i technologii przyszłości.

Mark Coeckelbergh jest profesorem filozofii mediów i technologii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, jest ekspertem wielu gremiów eksperckich i doradczych do spraw sztucznej inteligencji, robotyki, technologii, jest byłym prezesem Towarzystwa Filozofii i Technologii (SPT) oraz członkiem komitetu sterującego ETHICOMP. Zaangażowany w europejskie projekty badawcze w obszarze robotyki PERSEO, a także projektach DREAM, INBOTS, SATORI, The SIENNA Project.

Należy do rad redakcyjnych wielu wydawnictw czasopism naukowych na temat sztucznej inteligencji i jej zrównoważonego rozwoju, etyki inżynierskiej i nauki, filozofii, technologii i mediów jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych w tej tematyce.

Profesor Mark Coeckelbergh weźmie udział w pierwszym dniu Kongresu Futurist of The Year 2024 w Warszawie, który odbędzie się w terminie 9-11 kwietnia br. i wygłosi wykład pt. „Czy przyszłość sztucznej inteligencji będzie demokratyczna?”.

Więcej informacji o Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 na stronie www.futuristoftheyear.com.


Mark Coeckelbergh-BIO

Mark Coeckelbergh jest filozofem technologii i wiodącym na świecie ekspertem w dziedzinie etyki sztucznej inteligencji i robotyki. Jest profesorem zwyczajnym filozofii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, ERA Chair w Instytucie Filozofii, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz profesorem WASP-HS i Uniwersytecie w Uppsali. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Filozofii i Technologii (SPT). Jest członkiem różnych podmiotów wspierających budowanie polityki w tych obszarach, takich jak Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej, Rada Ekspertów ds. Etyki Sztucznej Inteligencji przy Austriackiej Komisji ds. UNESCO, Austriacka Rada ds. Robotyki i Sztucznej Inteligencji oraz Austriacka Rada Doradcza ds. Mobilności Zautomatyzowanej. Prowadzi badania w interdyscyplinarnych projektach badawczych z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki, jest autorem 18 monografii naukowych i licznych artykułów. Jego najnowsze publikacje zostały przetłumaczone na wiele języków, na przykład: „AI Ethics, The Political Philosophy of AI” oraz „Why AI Undermines Democracy and What to Do About It”.

Scroll to Top
Skip to content