Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Między określonością a elastycznością prawa administracyjnego | Seminarium w Kolegium Nauk Prawnych SGMK w Lublinie

Seminarium w Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie

Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika zorganizowało seminarium otwarte, które poprowadził wybitny ekspert prawa, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Izby Ogólnoadministracyjnej, a także wykładowca SGMK, prof. Rafał Stasikowski.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia ks. prof. Paweł Lewandowski, Prodziekana Kolegium Nauk Prawnych. Prof. SGMK Stasikowski wygosił wykład pt. „Między określonością a elastycznością prawa administracyjnego” omawiając najważniejsze zagadnienia dotyczące podstawowych wartości praw: określoność i elastyczność.

Podczas wykładu prof. Rafał Stasikowski wykazał, że określoność prawa nie jest przeciwieństwem jego elastyczności, zaś obie wartości koegzystują ze sobą i mogą być realizowane łącznie, a w pewnych okolicznościach nawet wzajemnie się uzupełniają.

Seminarium odbyło się w dniu 25 maja br. w siedzibie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Scroll to Top
Skip to content