Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych – przedłużamy terminy

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu - budynek

Drodzy Kandydaci na studia doktoranckie w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu chcielibyśmy poinformować, że Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 19 sierpnia 2023 r., Komisja Rekrutacyjna wprowadziła zmiany w harmonogramie § 9, punkt 1:

  • przesłanie wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej:     5-24 lutego 2024 r.
  • postępowanie kwalifikacyjne:    25 lutego do 8 marca 2024 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne:     26 lutego do 5 marca 2024 r.
  • ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów:   11 marca 2024 r.
  • wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów:   12 marca 2024 r.
  • złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1:   11-15 marca 2024 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej:   18 marca 2024 r.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dedykowanej podstronie BIP
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 | BIP – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (sgmk.edu.pl)

Scroll to Top
Skip to content