Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Zapowiedź Futurist Of The Year 2024

Futurist Of The Year 2024 to kongres z udziałem czołowych futurologów i naukowców, którzy w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku pojawią się w Polsce. Program kongresu jest powiązany z projektem edukacyjnym Dom Kopernika.

Przedstawiciele Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Singularity University zapowiedzieli kongres Futurist Of The Year 2024, który odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Jednocześnie uruchomiono projekt Dom Kopernika skierowany do tegorocznych maturzystów, studentów i absolwentów. Projekty prezentowane są poprzez serwisy informacyjne dostępne pod adresami: www.futuristoftheyear.com oraz www.domkopernika.pl.

Futurist Of The Year 2024 to trzydniowy, międzynarodowy kongres naukowy, w którym wezmą udział wybitni, międzynarodowi eksperci z zakresu przyszłości edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji. Udział w kongresie jest bezpłatny, jednak aby uzyskać kartę wstępu, konieczne jest wysłanie zgłoszenia w konkursie Dom Kopernika, poprzez stronę www.domkopernika.pl. Praca konkursowa pierwszego etapu konkursu Dom Kopernika stanowić powinna uzasadnienie dla nominacji Mikołaja Kopernika do nagrody w jednej z następujących kategorii plebiscytu odbywającego się pierwszego dnia kongresu Futurist of the Year 2024: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Prawo, Filozofia, Cyberbezpieczeństwo, Energetyka, Charytatywność.

 

Kongres Futurist Of The Year 2024 to projekt do którego przygotowywaliśmy się gromadząc kontakty z czołowymi futurologami, którzy pomogli nam zbudować program największego, naukowego kongresu dotyczącego przyszłości edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii. Dom Kopernika to program wypełniający luki we wsparciu oferowanym aktywnym i przedsiębiorczym, młodym ludziom w Polsce. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika kształci międzynarodowo, interdyscyplinarnie, zachowując najwyższą jakość na pierwszym planie. Działając w duchu rewolucji kopernikańskiej stworzyliśmy projekt, który dołączy futurologię, sztuczną inteligencję i nowoczesną technologię do działań Uczelni. Liczymy, że obie inicjatywy spotkają się z pozytywnym odzewem przyszłych liderów, przedsiębiorców, ludzi z pasją i olbrzymią wyobraźnią, sięgającą dalej niż granice naszego kraju, wzorem Mikołaja Kopernika. W trakcie pierwszego dnia kongresu odbędzie się gala wręczenia nagród Futurist of The Year 2024 – jestem przekonany, że Mikołaj Kopernik powinien uzyskać taką statuetkę minimum w kilku kategoriach – podsumował dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Futurist Of The Year oraz Dom Kopernika to dwa powiązane ze sobą projekty, które od samego początku budowane są we współpracy z międzynarodowymi liderami, strategami, wizjonerami światowego formatu. W ciągu trzech dni do Polski przyjadą najwybitniejsi przedstawiciele świata edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim najlepsi światowi futurologowie. Natomiast projekt Dom Kopernika pozwoli w tym samym czasie przyciągnąć ambitnych liderów młodego pokolenia do Warszawy, gdzie będą mieli szansę interakcji i zdobywania doświadczeń z ekspertami, których znają dotąd z książek i treści cyfrowych. Niebawem przedstawimy pierwsze nazwiska prelegentów, ale i szczegóły kolejnych elementów projektu Dom Kopernika – start-up oraz wydawnictwa – dodał Philipp Eichholzer, Dyrektor ds. Międzynarodowych i Rozwoju Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika oraz Prezes Fundacji Edukacji i Nauki Kopernik.

Prelegenci kongresu Futurist Of The Year 2024 będą ogłaszani do publicznej wiadomości w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2024 roku, a zgłoszenia oceniać będzie komisja konkursowa w międzynarodowym składzie. Natomiast konkurs Dom Kopernika to wyjątkowa okazja do bezpłatnego udziału w niepowtarzalnym, międzynarodowym kongresie futurologicznym (www.futuristoftheyear.com).

Udział w kongresie i w finale konkursu będzie okazją do poznania wielu międzynarodowych ekspertów, wykładowców i naukowców, wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla uczestników finału konkursowego, wreszcie wzmocnienia swojej wiedzy o przyszłości nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, bankowości i edukacji.

Konkurs Dom Kopernika jest skierowany do:

 • osób zainteresowanych pozyskaniem kart wstępu na kongres Futurist Of The Year 2024 (www.futuristoftheyear.com),
 • osób nie zainteresowanych studiami na SGMK, które chcą pozyskać karty wstępu na kongres Futurist Of The Year 2024 i wziąć udział w trzydniowych zajęciach i finałach konkursu Dom Kopernika w Warszawie,
 • maturzystów w 2024 roku – przewidziano trzy miejsca na studiach pierwszego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK (pod warunkiem zdania przez laureata matury w 2024 roku),
 • studentów studiów pierwszego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach drugiego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK,
 • absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach MBA (Bankowość i System Finansowy. Edycja II) w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Harmonogram konkursu Dom Kopernika:

 • Zapowiedź konkursu i ogłoszenie regulaminu: 15 stycznia 2024 r.
 • Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie (I Etap): od 1 do 29 lutego 2024 r.
  Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 10 marca 2024 r. (red. SGMK – 28 lutego 2024 r.)
 • Ogłoszenie składu komisji konkursowej: 19 lutego 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu: do 20.03.2024 r.
 • Przyznanie wyróżnień w postaci kart wstępu na kongres: do 20.03.2024 r.
 • Kongres Futurist Of The Year 2024: 9-11 kwietnia 2024 r.
 • Szkolenia, warsztaty i przygotowania z finalistami: 9 kwietnia 2024 r.
 • Etap II konkursu: 10 kwietnia 2024 r.
 • Ogłoszenie laureatów: 11 kwietnia 2024 r. podczas ostatniego dnia kongresu Futurist of the Year 2024.
 • Zakończenie konkursu: 11 kwietnia 2024 r.

Linki do stron projektów:

www.futuristoftheyear.com
www.domkopernika.pl

Kontakt:

Philipp Eichholzer

Dyrektor ds. Międzynarodowych i Rozwoju
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Prezes Fundacji Edukacji i Nauki Kopernik

sekretariat@sgmk.edu.pl
sekretariat@fenk.pl
www.sgmk.edu.pl
www.fenk.pl

Telefon: 500 422 897

Więcej na temat SGMK:

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, którą wyróżnia międzynarodowy charakter, interdyscyplinarność i najwyższa jakość nauczania. Radą Naukową SGMK jest Prezydium Akademii Kopernikańskiej, której członkami i wykładowcami są m.in. laureaci Nagrody Nobla oraz prezesi czołowych banków centralnych na świecie. Celem Szkoły jest wykształcenie liderów przyszłości, gotowych stawić czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej, od sztucznej inteligencji po biotechnologię. SGMK jest jedynym w Polsce publicznym centrum edukacji, gdzie nowoczesny program naukowy zostaje wprowadzony przez światowej klasy ekspertów. Wsparcia Uczelni udziela również Narodowy Bank Polski, który zapewnia stałe zaplecze mentorskie i merytoryczne, a przy tym trzy Kolegia SGMK (Kraków, Olsztyn i Lublin) znajdują się w siedzibach oddziałów okręgowych NBP.

Utworzenie SGMK nawiązuje do bogactwa osiągnięć najwybitniejszego polskiego uczonego – Mikołaja Kopernika, którego 550. rocznicę urodzin obchodziliśmy
19 lutego 2023 r. Z tego powodu Świętem Szkoły jest dzień 19 lutego, w którym przypadają kolejne rocznice urodzin Patrona Szkoły.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z siedzibą w Warszawie integruje działalność Kolegiów działających w pięciu miastach: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. SGMK jest miejscem edukacji innym niż wszystkie w Polsce. Jest owocem idei, dyskusji i działania międzynarodowego środowiska akademickiego z renomowanych międzynarodowych instytucji naukowych. Dzięki niepowtarzalnemu know-how ekspertów – naukowców i praktyków współpracujących z Uczelnią możemy promować idee kopernikańskie na świecie, korzystając z najnowszych zasobów i zdobyczy nauki.

Więcej na temat FENK:

Fundacja Edukacji i Nauki Kopernik (FENK), z siedzibą w Warszawie, została ustanowiona w 2023 roku z misją wspierania rozwoju edukacji i nauki w Polsce. Fundacja współpracuje przy projekcie „Dom Kopernika” z patronami, m.in. Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, Akademią Kopernikańską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią NBP. FENK koncentruje się na promowaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania i badań naukowych.

Fundacja angażuje się w szereg działań, które obejmują:

 • WSPARCIE AKADEMICKIE: FENK aktywnie wspiera uczelnie wyższe i instytucje naukowe, szczególnie w zakresie dostarczania zasobów i technologii niezbędnych do prowadzenia zaawansowanych badań i innowacyjnych projektów edukacyjnych.
 • PROMOCJA INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Fundacja skupia się na inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, z naciskiem na naukę, technologię i edukację.
 • ROZWÓJ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH: FENK angażuje się w projektowanie i realizację programów edukacyjnych, warsztatów i konferencji, które promują interdyscyplinarne podejście do nauki i badań.
 • WSPIERANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO: Fundacja aktywnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymuje tradycje narodowe i promuje polskość, a także wspiera rozwój gospodarczy, technikę i innowacyjność.

Celem FENK jest dostarczanie wiedzy teoretycznej, ale również wspieranie w nauce praktycznych umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Fundacja, poprzez projekt Dom Kopernika uruchomiony 15 stycznia 2024 roku, tworzy solidny fundament dla przyszłych pokoleń naukowców, przedsiębiorców i liderów społecznych.

Pobierz informację prasową – Dokument .pdf

Scroll to Top
Skip to content