Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Naukowcy w SGMK o problemie samobójstw wśród dzieci | Projekt badawczy Kolegium Nauk Medycznych 

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Diagnoza świadomości społecznej dotyczącej problematyki samobójstw wśród dzieci było tematem spotkania Zespołu Doradczego ds. Projektu “Suicydologia – analiza stanu wiedzy kampania edukacyjna” SGMK. 

W spotkaniu Zespołu wziął udział p. o. Rektora prof. Fabrizio Giulimondi, który podkreślił wagę i dalekowzroczność projektu badawczego i zapowiedział współpracę zespołu w ramach międzyuczelnianej, polsko-włoskiej wymiany w tym obszarze. 

Podczas dyskusji omówiono najczęstsze mity i błędne przekonania dotyczące samobójstw wśród dzieci, a także efektywność stosowanych metod edukacji i informowania w tym zakresie. Ważnym wątkiem podkreślanym przez badaczy była relacja między problemem samobójstw, a innymi problemami społecznymi. 

Zespół Doradczy pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Anny Antosik–Wójcińskiej w składzie dr Anna Płatek, prof. dr hab. Adam Kobayashi, dr Marcin Zarzecki, dr Michał Leśniak, prof. dr. hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, dr Jakub Morze, dr Mariusz Kuryłowicz, dr Jarosław Rychlik, mgr Patryk Kaleta, mgr Edyta Hołodniuk zatwierdził dalsze działania zgodnie z planem projektu. 

 

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika realizuje projekt „Suicydologia – analiza stanu wiedzy oraz kampania edukacyjna” finansowany ze środków Ministra Nauki. Jego celem jest diagnoza poziomu świadomości społecznej dotyczącej problematyki samobójstw wśród dzieci w różnych grupach społecznych. W jego ramach będzie przeprowadzona także analiza socjologiczna tego zjawiska oraz opracowanie kompleksowego programu edukacyjnego. 

 

 

Scroll to Top
Skip to content