Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Dr Ousmène Jacques Mandeng ekspert Accenture w obszarze bankowości cyfrowej i fintech prelegentem na kongresie FOTY 2024

Dr Ousmène Jacques Mandeng jest założycielem i dyrektorem kolegium doradztwa strategicznego Economics Advisory. Obecnie związany z firmą Accenture firmą świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w wiodących projektach z zakresu CBDC  – Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Jest ekspertem w dziedzinie ekonomii, bankowości cyfrowej, technologii finansowych i specjalizuje się badaniu wpływu pieniądza cyfrowego na rynki finansowe i międzynarodowego systemu walutowego. Pełnił wysokie funkcje m. in. Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Obecnie jest członkiem gremium doradczego Bretton Woods Committe

Dr Mandeng weźmie udział w Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 i poprowadzi wykład pt. Pieniądz cyfrowy: większość pieniędzy jest cyfrowa, więc co nowego w pieniądzach cyfrowych?, w którym przedstawi analizę przyjęcia tokenów jako nowego formatu pieniądza w nowej infrastrukturze rynku finansowego jako metodę płatności obejmując klasyfikację pieniądza przyszłości, nowego pieniądza i walut cyfrowych.

Więcej informacji o Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 na stronie www.futuristoftheyear.com.

Dr Ousmène Jacques Mandeng  – BIO

Dr Ousmène Jacques Mandeng jest założycielem i dyrektorem kolegium doradztwa strategicznego Economics Advisory. Obecnie związany z firmą Accenture firmą świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w wiodących projektach z zakresu CBDC  – Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Wcześniej Ousmène przez ponad 20 lat i pełnił funkcje na wysokich stanowiskach na rynkach finansowych oraz w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Regularnie komentował wpływ pieniądza cyfrowego i sprawy międzynarodowego systemu walutowego. Jest wykładowcą wizytującym London School of Economics and Political Science oraz członkiem Komitetu Bretton Woods. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na London School of Ecinomics.

Scroll to Top
Skip to content