Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Szef Instytutu Etyki Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Oksfordzkiego – prof. John Tasioulas – prelegentem Kongresu Futurist of The Year 2024

John Tasioulas jest profesorem etyki i filozofii prawa oraz pierwszym dyrektorem Instytutu Etyki w Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Oksfordzkim, pracownikiem naukowym w Balliol College w Oksfordzie. Jest autorem szeregu prac naukowych w dziedzinach filozofii moralnej, filozofii prawa, filozofii politycznej i filozofii technologii. Wykładał dla słuchaczy na najlepszych uniwersytetach na świecie m. in. na All Souls College w Oksfordzie, Australian National University, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Chicagowskigo, Uniwersytetu w Melbourne i Uniwersytetu Notre Dame i innych. 

Profesor Tasioulas jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej, Komitetu ds. Przyszłości Nauki i Technologii (STOA) Parlamentu Europejskiego, Senior Fellow w programie AI2050 Schmidt Future oraz członkiem Wysokiego Komitetu Doradczego ds. Sztucznej Inteligencji Premiera Grecji. Pełnił funkcję konsultanta ds. praw człowieka w Banku Światowym. 

Prof. John Tasioulas będzie prelegentem Kongresu Futurist of The Year 2024, który odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia br. w Warszawie i wygłosi wykład pt. “O Regulacji Sztucznej Inteligencji: Pluralizm, Demokracja i Uniwersytety”  – “W tym wystąpieniu poruszę trzy tematy związane z regulacją Sztucznej Inteligencji (SI). Po pierwsze, pluralizm wartości, który musi leżeć u podstaw schematów regulacyjnych dla SI. Po drugie, ważność uczestnictwa demokratycznego w przekształcaniu tych wartości w standardy regulacyjne.I wreszcie, pozytywna rola, jaką mogą odegrać uniwersytety w tym obszarze jako strażnicy pluralizmu wartości i wspieracze świadomej i cywilnej publicznej debaty nad kluczowymi pytaniami, które wynikają z rewolucji SI” – zapowiedział prof. Tasioulas.

Więcej informacji o Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 na stronie www.futuristoftheyear.com.

Zainteresowanych zapraszamy również do przeczytania wywiadu z prof. Johnem Tasioulas na stronie Uniwersytetu Oksfordzkiego.

 

prof. John Tasioulas – BIO

John Tasioulas jest profesorem etyki i filozofii prawa oraz pierwszym dyrektorem Instytutu Etyki w Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest również pracownikiem naukowym w Balliol College w Oksfordzie. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie w Melbourne, a doktorat ukończył jako stypendysta Rhodesa na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wcześniej pełnił funkcję Yeoh Professor of Politics, Philosophy, and Law na King’s College w Londynie, Quain Professor of Jurisprudence na University College w Londynie, Reader in Moral and Legal Philosophy na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz wykładowcy w dziedzinie filozofii prawa na Uniwersytecie w Glasgow.

Profesor Tasioulas jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej, Komitetu ds. Przyszłości Nauki i Technologii (STOA) Parlamentu Europejskiego, Senior Fellow w programie AI2050 Schmidt Future oraz członkiem Wysokiego Komitetu Doradczego ds. Sztucznej Inteligencji Premiera Grecji. Pełnił funkcję konsultanta ds. praw człowieka w Banku Światowym. 

Profesor Tasioulas jest wykładowcą gościnnym uniwersytetów na całym świecie m. in. na All Souls College w Oksfordzie, Australian National University, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Chicagowskigo, Uniwersytetu w Melbourne i Uniwersytetu Notre Dame i innych. 

Jest autorem szeregu prac naukowych w dziedzinach filozofii moralnej, filozofii prawa, filozofii politycznej i filozofii technologii. Obecnie uczestniczy w projekcie AI2050 dotyczącym etyki humanistycznej sztucznej inteligencji wraz z profesorem Hélène Landemore z Uniwersytetu Yale.

Scroll to Top
Skip to content